สินค้า > วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม > sticky mat


sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

แผ่นดักฝุ่นติดพื้น

แผ่นดักฝุ่นติดพื้น (Sticky Mat)เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในการลดฝุ่นในห้องคลีนรูม
การติด Sticky Mat บนพื้นในห้องคลีนรูม สามารถช่วยดักฝุ่นที่ปลิวตกลงพื้นมิให้ปลิวฟุ้งขึ้นมาได้

ดังเช่น จากการใช้ไฟฉายติด UV Filter ส่องดู

จะทำให้เราเห็นว่ามีฝุ่นประเภทเศษด้ายติดอยู่มากมาย

แสดงว่า Sticky Mat สามารถช่วยดักฝุ่นไว้ได้
หากไม่มี Sticky Mat ฝุ่นเหล่านี้อาจลอยฟุ้งขึ้นมา
กระจายไปติดชิ้นงาน หรือตามที่ต่างๆในห้องคลีนรูมได้


การติด Sticky Mat จะช่วยทำความสะอาดพื้นใต้รองเท้าได้ระดับหนึ่ง แต่หากทุกคนย่ำตรงที่เดิมซ้ำๆกัน ก็จะไม่ช่วยอะไร ดังนั้น จึงต้องหมั่นคอยเปลี่ยนแผ่นใหม่บ่อยๆ

ตรงทางออกจากห้องแอร์ชาวเวอร์ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรติด Sticky Mat เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าห้องคลีนรูม
ซึ่ง Sticky Mat นี้ นอกจากจะใช้ในการดักฝุ่นแล้ว เราอาจใช้ในการประเมินความสะอาดของห้องคลีนรูมของเรา และประเมินมาตรการลดฝุ่นที่ทำอยู่ว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน เพื่อหาปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้


ติดต่อสอบถาม
E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898


ตัวอย่างอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องคลีนรูม

return to top