สินค้า > วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม > Sticky Roller


sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

ลูกกลิ้งทำความสะอาด

ลูกกลิ้งทำความสะอาด (Sticky Roller)เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำความสะอาดชิ้นงาน และโต๊ะ, ผนัง, พื้น ฯลฯ


※ภาพใช้ไฟฉาย L3 ส่องขณะใช้ลูกกลิ้งกลิ้งเอาฝุ่นออกจากแผ่นพลาสติก

นอกจากนี้ เราอาจใช้ลูกกลิ้งในการตรวจดูปริมาณและชนิดของฝุ่นตามที่ต่างๆ เช่น บนโต๊ะ, ผนัง, พื้น ฯลฯ ได้ โดยการ นำลูกกลิ้งไปกลิ้งตามที่ต้องการเช็ค แล้วนำมาส่องไฟฉายดู ก็จะเห็นจำนวนและชนิดของฝุ่นได้ชัดเจน

※ภาพนี้เป็นตัวอย่างการใช้ไฟฉาย NP-1 ติด UV Filter เพื่อส่องดูฝุ่นประเภทเศษด้าย

NP-1 with UV Filter

 ทดลองทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ 3 ชนิดเปรียบเทียบกัน※
โดยใช้ไฟฉาย NP-1 ส่องดูก่อนและหลังทำความสะอาด
※กรุณาคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขยายใหญ่※
อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด
ลูกกลิ้ง

เครื่องดูดฝุ่น

ผ้าเช็ด
ก่อนทำความสะอาด
Before
หลังทำความสะอาด
After

สะอาดหมดจด

เหลือฝุ่นอยู่เหมือนเดิม

สะอาดหมดจด
สรุปผล จะเห็นได้จากภาพถ่ายด้านบน ว่าการใช้ลูกกลิ้งกับผ้าเช็ดจะสามารถเช็ดฝุ่นออกได้อย่างดี แทบไม่เหลือฝุ่นอยู่เลย ในขณะที่ในกรณีที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น จะมีฝุ่นหลงเหลืออยู่บ้าง ผลการทดลองนี้ แสดงให้เราเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติกับข้อจำกัดแตกต่างกัน เราจึงควรเลือกใช้อุกรณ์ให้เหมาะสม หรือใช้ควบคู่กัน เช่น ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นออกก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยใช้ลูกกลิ้งหรือผ้าเช็ดเช็ดตามอีกที

ตัวอย่างการใช้งานลูกกลิ้ง

ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน, โต๊ะ, พื้น, ผนัง, เพดาน ฯลฯ

ใช้ทำความสะอาดชุดคลีนรูมก่อนเข้าห้องคลีนรูม เพื่อลดฝุ่นที่จะติดเข้ามา

ใช้ทำความสะอาดถุงมือ


roller checker

ติดต่อสอบถาม
E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898

ตัวอย่างอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องคลีนรูม

return to top