หน้าหลัก Main Page

 แนะนำบริษัท About Us
 ┗ รายละเอียดบริษัท
 ┗ ความมุ่งหมายของเรา
 ┗ จุดแข็งของเรา

 สินค้า Products
 
  อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น

 ┗ Roller Checker เครื่องวัดจำนวนครั้งการใช้ลูกกลิ้ง

 
  เครื่องมือช่วยให้เห็นฝุ่น

 ┗ ไฟฉายคลีนรูม NP-1
 ┗ ไฟฉายคลีนรูมขนาดเล็ก Mini
 ┗ ไฟฉาย UV
 ┗ ไฟฉายตัดแสง UV
 ┗ ไฟฉายคลีนรูม L3SQ
 ┗ เครื่องนับฝุ่นขนาดใหญ่ RACCAR Coarse Particle Counter
 ┗ เครื่องนับฝุ่นในอากาศแบบต่อเนื่อง Particle Sensor BOX
  วิธีเลือกใช้เครื่องนับฝุ่น
 ┗ เครื่องปล่อย PAO ทดสอบ leak test ของ filter
 ┗ เครื่องช่วยให้เห็นกระแสลม Mist Stream
 ┗ แผ่นกาวดักฝุ่น IVY Catcher
 ┗ แผ่นกาวดักฝุ่น IVY Catcher L

 
  อุปกรณ์กำจัดและกรองฝุ่น
 

 ┗ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
 ┗ Air Shower
  ตัวอย่างผลงาน Air Shower
  ┗ Fan Filter Unit ขุดพัดลมกรองอากาศ
 ┗ Clean Partition พาร์ทิชั่นฟอกอากาศ
 ┗ CS Balloon แผ่นผ้ากระจายลม

 
  วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องคลีนรูม

 ┗ Sticky Mat
 ┗ ลูกกลิ้ง Sticky Roller
 ┗ ชุดคลีนรูม
 ┗ รองเท้าคลีนรูม
 ┗ ถุงมือคลีนรูม

 ┗ เทปกันแมลง

 บริการ Services

 ┗ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น
 ┗ บริการให้เช่าเครื่องนับฝุ่น
 ┗ บริการทำความสะอาดคลีนรูม
 ┗ รับสร้าง Clean Booth
 ┗ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
 ┗ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน


 เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่น Knowledge
 ┗ ห้องคลีนรูม, มาตรฐานคลีนรูม
 ┗ ชื่อเรียกคลาสคลีนรูม
 ┗ ฝุ่นมาจากไหน?
 ┗ แนวทางสำหรับผู้ต้องการลดฝุ่น
 ┗ แนะนำอุปกรณ์เพื่อลดฝุ่นในห้องคลีนรูม
 ┗ ข้อแนะนำสำหรับผู้ผลิตในสายงานอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 ┗ ฝุ่นขนาดใหญ่
 ┗ ฝุ่นกับกระแสลม
 ┗ ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิต
 ┗ การทำความสะอาด
 ┗ ฝุ่นประเภทเศษด้าย
 ┗ ฝุ่นประเภทเศษผิวหนัง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Air Shower

 ┗ ความสำคัญของ Air Shower
 ┗ การใช้งาน Air Shower
 ┗ การดักฝุ่นภายใน Air Shower
 ┗ การสลายไฟฟ้าสถิตใน Air Shower


 ติดต่อสอบถาม Contact Us
 English Page
 Japanese Page

return to top
recommended products
NP-1
Cleanroom Light Mini
Dust Finder
Fallen Dust Counter
Particle Sensor BOX
PAO
Mist Stream
Ivy Catcher
Ivy Catcher-L
Ionizer
Air Shower with Ionizer
Roller Checker
ffu
Clean Partition Air Purifier
cs-balloon
wiper
mat
roller
wear
shoes
gloves
our service
training
rental
cleanbooth
environment
insect control
CONTACT US
sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

return to top

 


เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล

roller checker