Air Shower > เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Air Shower > การใช้งาน Air Shower
แอร์ชาวเวอร์
แอร์ชาวเวอร์ติดเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
แผ่นกาวดักฝุ่นติดผนัง
แอร์ชาวเวอร์

แผ่นกาวติดผนังห้องแอร์ชาวเวอร์
จัดอบรมเรื่องฝุ่น
เพื่อให้หาทาง
ลดฝุ่นอย่างได้ผล

sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

ตัวอย่างผลงานแอร์ชาวเวอร์

การใช้งาน:วิธีการอาบ Air Shower ให้ได้ผลดี

Air Shower มีหลักการทำงานอยู่ที่ การใช้แรงลมปะทะ ให้ฝุ่นหลุดออก แต่หากตรงไหนไม่โดนลม ฝุ่นก็จะไม่หลุด ดังนั้น ขณะอาบ Air Shower เราจึงควรหมุนตัวไปด้วย เพื่อให้โดนลมทั่วๆ

แต่ถึงกระนั้น ก็มีฝุ่นบางประเภท ที่ Air Shower เป่าให้หลุดได้ยากเช่นกัน ได้แก่ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ, ฝุ่นที่ลักษณะเป็นแผ่น เช่น เศษผิวหนังของคน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใน Air Shower ยังมีโอกาสเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้ฝุ่นไม่ยอมหลุดออกง่ายๆอีกด้วย ดังนั้น แค่การหมุนตัว อาจไม่ช่วยฝุ่นหลุดออกจากตัวเราได้หมด ด้วยเหตุนี้ โรงงานบางแห่งได้หาวิธีอื่นเข้าช่วย เช่น ใช้มือตบไล่ฝุ่นออกจากตัว หรือใช้ลูกกลิ้งขณะอาบ Air Shower เป็นต้น
  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แอร์ชาวเวอร์ ไม่สามารถทำความสะอาดฝุ่นที่ติดมาใต้พื้นรองเท้าได้
ดังนั้นควรติด Sticky Mat ตรงทางออกของห้องแอร์ชาวเวอร์ หรือควรเลือกใช้แอร์ชาวเวอร์ที่มีพื้นเป็นร่องและติดแปรงไว้ที่พื้น

ใต้พื้นรองเท้า
เป็นอีกจุด
ที่มีฝุ่นมาติดเยอะ

เมื่อลองเหยียบบน Sticky Mat จะเห็นได้ว่า
Sticky Mat ช่วยดักจับฝุ่นไว้ได้ดี
ลองคิดดูว่าหากไม่มี Sticky Mat
ฝุ่นเหล่านี้ก็จะไปตกอยู่ในห้องคลีนรูมได้

แอร์ชาวเวอร์
แบบมีแปรง
ปัดรองเท้า
ตัวอย่างผลงานแอร์ชาวเวอร์
พอใช้แปรงปัด แล้วมาย่ำ Sticky Mat จะเห็นว่า
ฝุ่นลดลงมาก

E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898


รับผลิตแอร์ชาวเวอร์

return to top