Air Shower > เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Air Shower > การทดลองดักฝุ่นด้วย Ivy Catcher
แอร์ชาวเวอร์
แอร์ชาวเวอร์ติดเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
แผ่นกาวดักฝุ่นติดผนัง
แอร์ชาวเวอร์

แผ่นกาวติดผนังห้องแอร์ชาวเวอร์
จัดอบรมเรื่องฝุ่น
เพื่อให้หาทาง
ลดฝุ่นอย่างได้ผล

sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

ตัวอย่างผลงานแอร์ชาวเวอร์

การทดลองดักฝุ่นด้วย Ivy Catcher (แผ่นกาวดักฝุ่น)

เมื่อฝุ่นหลุดออกจากตัวแล้ว ฝุ่นไปไหน??

Air Shower คือ ตู้เป่าลมสะอาด ที่ติดตั้งอยู่ในห้อง Air Shower ซึ่งตั้งอยู่ตรงทางเข้าห้องคลีนรูม โดยปกติ Air Shower จะใช้หลักการดูดอากาศภายในห้อง Air Shower เอาไปผ่าน Filter กรองฝุ่นออก แล้วเป่าออกมาเป็นอากาศสะอาด ดังนั้น ฝุ่นที่โดนเป่าหลุดออกจากตัว ก็ควรจะลอยตามลมและถูกดูดกลับเข้าไปในตู้ Air Shower แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะแรงดูดของ Air Shower อาจมีไม่พอที่จะดูดฝุ่นกลับเข้าไปได้หมดในทันที และก่อนที่ฝุ่นจะถูกดูดกลับเข้าไปนั้น อาจไปติดอยู่ตามพื้น หรือผนัง ทำให้ไม่ได้ถูกดูดออกไป ที่แย่ไปกว่านั้น คือ มันอาจติดค้างอยู่ในห้อง Air Shower แล้วกลับมาติดตัวคนอีกได้ ดังนั้น เราจึงควรเช็ดทำความสะอาดพื้นและผนังภายในห้อง Air Shower อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เรามิอาจทำความสะอาดทุกครั้งหลังคนใช้งานได้ ดังนั้น เราจึงอาจใช้ตัวช่วย เช่น แผ่นกาวดักฝุ่น เพื่อดักมิให้ฝุ่นที่หลุดออกแล้ว บินกลับมาติดตัวคนได้อีก
ต่อไปนี้ คือ การทดลองที่พิสูจน์ให้เห็นว่า Ivy Catcher มีส่วนช่วยในการดักฝุ่นในห้อง Air Shower มากน้อยเพียงไร
แผ่นกาวติดผนังห้องแอร์ชาวเวอร์

วิธีการทดลอง

1. ทดลองนำเส้นด้าย (ใช้แทนเส้นผม) วางบนบ่าข้างละ 5 เส้น รวมเป็น 10 เส้น
2. แล้วเข้าไปอาบ Air Shower นาน 20 วินาที
ซึ่ง Air Shower นี้มีกระบอกเป่าลม ข้างละ 8 และมีแผ่นการดักฝุ่น Ivy Catcher แปะอยู่ข้างละ 6 แผ่น
3. ทดลองเช่นนี้ 2 ครั้ง แล้วประมวลผล
ผลการทดลอง

ตำแหน่งของเส้นด้าย  จำนวนเส้นด้าย (เส้น)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย
บน Ivy Catcher 6 5 5.5
ติดอยู่บนบ่า 1 1 1
ตกอยู่ที่พื้น 3 2 2.5
ติดอยู่ตรงช่องดูดลมเข้า 0 2 1

จะเห็นได้ว่า เมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ในเส้นด้ายจำนวนทั้งหมด 10 เส้น มีเพียง 1 เส้นเท่านั้น ที่ถูกดูดไปติดอยู่ตรงช่องดูดลมเข้า และมีตกอยู่บนพื้นถึง 2.5 เส้น ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่ดูดกลับเข้าไปถึง 2.5 เท่า ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียว ส่วนเส้นด้ายที่ Ivy Catcher ดักได้มีสูงถึง 5.5 เส้น ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินครึ่ง

แสดงให้เห็นว่า Ivy Catcher แล้ว จะช่วยป้องกันฝุ่น (ประเภทเส้นด้าย) มิให้ปลิวกระจายได้


หมายเหตุ: การทดลองครั้งนี้ ผู้ทดลองไม่ได้สวมชุดคลีนรูม ถ้าหากสวมชุดคลีนรูม ซึ่งเป็นชุดที่ถูกผลิตมาให้ฝุ่นหลุดออกได้ง่าย เส้นด้ายน่าจะถูกเป่าออกได้หมด ไม่เหลือติดอยู่บนบ่า

ไม่มี IVY Catcher

มี IVY Catcher


อ่านวิธีและผลการทดลองภาษาไทยได้ที่หน้า IVY Catcher
แผ่นกาวติดผนังห้องแอร์ชาวเวอร์

E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898


จำหน่ายแอร์ชาวเวอร์

return to top