Air Shower > เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Air Shower > การกำจัดไฟฟ้าสถิตในห้อง Air Shower
แอร์ชาวเวอร์
แอร์ชาวเวอร์ติดเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
แผ่นกาวดักฝุ่นติดผนัง
แอร์ชาวเวอร์

แผ่นกาวติดผนังห้องแอร์ชาวเวอร์
จัดอบรมเรื่องฝุ่น
เพื่อให้หาทาง
ลดฝุ่นอย่างได้ผล

sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

ตัวอย่างผลงานแอร์ชาวเวอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในห้อง Air Shower

ไฟฟ้าสถิต เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝุ่นมาเกาะติดวัตถุ ซึ่งไฟฟ้าสถิต จะเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ และมีลมแรง ดังนั้น ภายในห้อง Air Shower ซึ่งมีลมแรงก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายเช่นกัน

※  ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิต มีความสัมพันธ์กันอย่างไรหาคำตอบได้ที่หน้าเกร็ดความรู้เรื่องฝุ่น >>
บ.ซีเอสซี ได้คิดค้น Ionizer(เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต)
ซึ่งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สำหรับติดในห้อง Air Shower โดยเฉพาะขึ้นมา ชื่อว่า CS-JJ
CS-JJ นี้ จะปล่อยไอออนออกมา ไปปรับประจุไฟฟ้า
บนผิววัตถุให้กลายเป็นกลาง เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต
ซึ่ง CS-JJ ต่างกับ Ionizer โดยทั่วไป คือไม่มีพัดลมในตัว และใช้ลมสะอาดจาก Air Shower ให้พาไอออน
ไปสัมผัสผิววัตถุ (Ionizer ที่มีพัดลมในตัว ส่วนใหญ่ จะไม่ได้ติด Filter กรองฝุ่น ซึ่งอาจทำให้มีฝุ่นปะปนมากับลมจาก Ionizer ได้) เราจึงวางใจได้ว่า CS-JJ
จะไม่เป็นต้นเหตุทำให้ฝุ่นภายในห้อง Air Showerมีเพิ่มมากขึ้นair shower

การทดลอง ประสิทธิผลการใช้ CS-JJ ภายในห้อง Air Shower

① Ionizer จะช่วยให้ Air Shower เป่าฝุ่นที่มาเกาะเพราะไฟฟ้าสถิตออกได้ง่ายขึ้นหรือไม่??

วิธีการทดลอง

1. นำผ้าเช็ดหน้าถูแผ่นใสให้เกิดไฟฟ้าสถิต
2. วางเส้นด้าย 10 เส้น ลงบนแผ่นใส
3. เป่าแผ่นใสด้วย Air Shower เป็นเวลา 20 วินาที โดยที่ไม่เปิด CS-JJ
4. ดูจำนวนเส้นด้ายที่เหลืออยู่บนแผ่นใส
5. ทดลองอีกครั้งด้วยวิธีเดียวกัน โดยเปิด CS-JJ
6. ดูจำนวนเส้นด้ายที่เหลืออยู่บนแผ่นใส เปรียบเทียบกับเมื่อตอนที่ไม่ได้เปิด CS-jj


ผลการทดลอง
CS-JJ จำนวนเส้นด้ายที่เกาะ
อยู่บนแผ่นใส (เส้น)
OFF 10
ON 0

ผลที่ได้ คือ เมื่อเป่าด้วย Air Shower ที่ไม่ได้เปิด CS-JJ เส้นด้ายจะยังคงติดอยู่บนแผ่นใสเช่นเดิมทุกเส้น ไม่ปลิวไปไหน แต่เมื่อเป่าโดยเปิด CS-JJ ไปด้วย เส้นด้ายปลิวออกหมด ไม่เหลือติดอยู่บนแผ่นใสเลย
สรุปผล

เมื่อแผ่นใสโดนฝุ่น (ในที่นี้ คือ เส้นด้าย) เกาะด้วยแรงไฟฟ้าสถิต พอเป่าลมเฉยๆ โดยไม่กำจัดไฟฟ้าสถิต ถึงแม้จะเกิดแรงสะบัด แต่ก็ไม่ช่วยให้ฝุ่นหลุดออกได้ (เพราะแรงเกาะมีมากกว่าแรงลมและแรงสะบัด)
แต่หากเป่าลมโดยใช้ Ionizer กำจัดไฟฟ้าสถิตไปด้วย จะทำให้แรงดึงดูดระหว่างฝุ่นกับผิววัตถุที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตมีลดลง เมื่อแผ่นใสโดนลมเกิดแรงสะบัด แล้วแรงลมผนวกกับแรงสะบัดมีมากกว่าแรงเกาะ ฝุ่นจึงหลุดออก
เราจึงสรุปได้ว่า Ionizer จะช่วยลดแรงเกาะของฝุ่นที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตได้ และเมื่อมีแรงอื่นมากระทำประกอบ (เช่น แรงลม และแรงสะบัด) ก็จะสามารถช่วยให้ฝุ่นหลุดออกได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ

แต่เมื่อทดลองอีกครั้ง โดยเปลี่ยนวัตถุที่ให้ฝุ่นเกาะจากแผ่นใส เป็นแผ่นพลาสติกแข็ง ซึ่งตอนโดนลมเป่า จะไม่เกิดแรงสะบัด ผลที่ได้ คือ แม้จะเปิด CS-JJ ฝุ่นก็ไม่ปลิวหลุดออก นั่นเป็นเพราะว่า ฝุ่นที่ติดอยู่บนแผ่นพลาสติกแข็ง ไม่ได้ติดอยู่ด้วยแรงจากไฟฟ้าสถิตเพียงอย่างเดียว แต่มีแรงอื่นๆ เช่น แรงยึดเหนี่ยวบนผิววัตถุ ฯลฯ ด้วย หากกำจัดไฟฟ้าสถิตแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีแรงอื่นมาช่วยไม่พอ (เช่น ไม่มีแรงสะบัด) ฝุ่นก็มิอาจหลุดออกได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ชุดคลีนรูมจะสะบัดเมื่อโดนลมอยู่แล้ว ดังนั้น เราจึงคาดได้ว่า เมื่อใช้ CS-JJ ในห้อง Air Shower จะช่วยให้ฝุ่นหลุดออกจากชุดคลีนรูมได้ง่ายขึ้น เหมือนตอนทดลองด้วยแผ่นใส

② Ionizer สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นมาเกาะด้วยแรงไฟฟ้าสถิตได้จริงหรือไม่??

วิธีการทดลอง

1. เป่าแผ่นพลาสติกแข็ง(อะคลิริก)ด้วย Air Shower เป็นเวลา 20 วินาที โดยไม่เปิด CS-JJ
2. จับแผ่นพลาสติกวางนอนลง แล้ววางเส้นด้าย 10 เส้น ลงบนแผ่นพลาสติก
3. จับแผ่นพลาสติกตั้งขึ้น แล้วดูจำนวนเส้นด้ายที่เหลือติดอยู่บนแผ่น
4. ทดลองอีกครั้งด้วยวิธีเดียวกัน โดยเปิด CS-JJ
5. ดูจำนวนเส้นด้ายที่เหลืออยู่บนแผ่นพลาสติก เปรียบเทียบกับเมื่อตอนที่ไม่ได้เปิด CS-JJ


ผลการทดลอง
CS-JJ จำนวนเส้นด้ายที่เกาะ
อยู่บนแผ่นพลาสติก (เส้น)
OFF 10
ON 0

แผ่นที่เป่า Air Shower โดยไม่ได้ใช้ Ionizer
แผ่นที่เป่า Air Shower โดยเปิด Ionizer ด้วย

ผลที่ได้ คือ เมื่อเป่าด้วย Air Shower ที่ไม่ได้เปิด CS-JJ พอแผ่นพลาสติกโดนลมปะทะ เกิดไฟฟ้าสถิต เมื่อวางเส้นด้ายลงไป แล้วจับตั้งขึ้น เส้นด้ายก็จะยังคงติดอยู่บนแผ่นพลาสติกทุกเส้น ไม่หล่นลง แต่เมื่อเป่าโดยเปิด CS-JJ ไปด้วย วางเส้นด้าย แล้วจับแผ่นตั้งขึ้น เส้นด้ายก็หล่นลงด้วยแรงโน้มถ่วง ไม่เหลืออยู่บนแผ่นพลาสติกเลย
สรุปผล

เมื่อผิววัตถุ (ในที่นี้ คือ แผ่นพลาสติก) เกิดไฟฟ้าสถิต พอมีฝุ่นเข้าใกล้ หรือมาโดน ฝุ่นก็จะเกาะติดที่ผิววัตถุนั้นๆด้วยแรงของไฟฟ้าสถิต โดยไม่ยอมหลุดออกง่ายๆ อย่างเช่น ในการทดลองข้างต้น แม้เราจะจับแผ่นพลาสติกตั้งขึ้น เพื่อใช้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวช่วยดึงให้ฝุ่นตกลงจากแผ่น แต่ในกรณีนี้แรงดูดจากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าแรงโน้มถ่วง จึงทำให้ฝุ่นยังคงเกาะอยู่บนแผ่น แต่เมื่อใช้ Ionizer กำจัดไฟฟ้าสถิตแล้ว แม้มีฝุ่นมาโดน ฝุ่นก็หลุดออกง่ายขึ้น ไม่เกาะติดแน่นดังกรณีที่มีไฟฟ้าสถิต
ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า Ionizer สามารถช่วยป้องกันมิให้ฝุ่นมาติดด้วยแรงไฟฟ้าสถิตได้ (แต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นที่มาติดด้วยแรงอื่นๆ เช่น แรงโน้มถ่วง ได้) และเราสามารถคาดได้ว่าการผ่าน Air Showerที่มี Ionizerจะช่วยลดความเสี่ยงที่ฝุ่นจะมาเกาะชุดให้น้อยลงได้ อย่างน้อยก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898


จำหน่ายแอร์ชาวเวอร์


return to top