เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่น > ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม!!
ทางเรามีบริการจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องฝุ่น และวิธีการจัดการกับฝุ่นอย่างละเอียด
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่บนเวปไซต์ ทั้งยังมีภาพและวิดิโอประกอบเพื่อความเข้าใจง่าย


OUR SERVICE
จัดอบรมเรื่องฝุ่น
เพื่อให้หาทาง
จัดการกับฝุ่นได้อย่างได้ผล

sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิต เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีส่วนทำให้ฝุ่นมาติดชิ้นงาน!!

ในห้องคลีนรูม โดยเฉพาะในวงการผลิตงานจำพวกอิเลคทรอนิกส์จะให้ความสำคัญในการป้องกันไฟฟ้าสถิตมากเป็นพิเศษ เพราะไฟฟ้าสถิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย โดยแบ่งรูปแบบการสร้างความเสียหายของไฟฟ้าสถิตออกกว้างๆได้ 2 แบบ คือ ESD (Electrostatic Discharge) กับ ESA (Electrostatic Attraction)

- ESD (Electrostatic Discharge) คือ การที่วัตถุที่มีไฟฟ้าสถิตเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟช็อต ดังเช่นตอนที่เอามือไปแตะลูกบิดประตู ในวันที่อากาศแห้ง
- ESA(Electrostatic Attraction) คือ การที่ไฟฟ้าสถิตสร้างแรงดึงดูดวัตถุเข้าหากัน
ในที่นี้ จะขออธิบายเน้นไปในเรื่องของ ESA(Electrostatic Attraction) ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากภาพเคลื่อนไหวข้างล่างนี้ ⇓

※ภาพเคลื่อนไหวนี้
เป็นตัวอย่างเป็นบางส่วน
ของวิดิโอที่เราถ่ายทำ
สำหรับใช้ในการอบรม
และเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่ผู้สมัครเรียน
ผ่านสื่อของเรา

ภาพการทดลองปล่อยฝุ่นใกล้ๆกับแผ่นพลาสติกใสที่มีไฟฟ้าสถิต(ประจุลบ)สูงอยู่ในช่วง 36-41kv: จะเห็นได้ว่าฝุ่นจำนวนมากโดนดูดเข้าหาแผ่นพลาสติก นั่นเป็นเพราะแรงดึงดูดจากไฟฟ้าสถิตนั่นเอง

การป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการลดฝุ่นมาติดชิ้นงาน

ทำไมไฟฟ้าสถิตถึงมีผลทำให้ฝุ่นมาติดชิ้นงาน??

ในสสารทุกชนิดจะประกอบด้วยหน่วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า อะตอม ซึ่งอะตอม จะประกอบด้วย โปรตอน(p), นิวตรอน(n), อิเลกตรอน(e-) โดยที่โปรตอน และ นิวตรอน จะประกอบกันเป็น นิวเคลียส อยู่ตรงกลาง และมี อิเลคตรอน วิ่งอยู่รอบๆ

โครงสร้างอะตอม
ซึ่งโปรตอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก, นิวตรอนเป็นกลาง และอิเลกตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ โดยปกติ อะตอมจะอยู่ในสภาพที่เป็นกลาง (คือ มีประจุไฟฟ้าบวกและลบเท่าๆกัน) แต่เวลาที่เกิดการเหนี่ยวนำ, เสียดสี ฯลฯ จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ทำให้ประจุไฟฟ้าในสสารเกิดการเสียสมดุล คือ มีประจุบวก หรือลบมากเกินไป จะเกิดเป็น ไฟฟ้าสถิต ซึ่งไฟฟ้าสถิตนี้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดอยู่เสมอๆโดยทั่วไป หากเป็นไฟฟ้าสถิตเพียงเล็กน้อย เราจะไม่ค่อยรู้สึก แต่หากไฟฟ้าสถิตที่มีปริมาณมาก ก็อาจเกิดประกายไฟ หรือทำให้วัตถุต่างๆเกิดการดึงดูด หรือผลักออกจากกันได้
ประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า
ซึ่งการที่วัตถุดึงดูดเข้าหากันด้วยไฟฟ้าสถิตนี้เอง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝุ่นมาติดชิ้นงาน

ไฟฟ้าสถิต
(ภาพด้านบนนี้เป็นภาพจำลอง ในกรณีที่ผิวชิ้นงานมีประจุไฟฟ้าขั้วบวกมากกว่าลบ และบนผิวฝุ่นมีประจุไฟฟ้าขั้วลบมากกว่าขั้วบวก)
ตัวอย่างภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีฝุ่นมาจับเพราะไฟฟ้าสถิต
ปกติ หากมองด้วยตาเปล่า อาจมองเห็นฝุ่นไม่ค่อยชัด แต่เมื่อส่องด้วยไฟฉาย L3SQ แล้ว จะช่วยให้มองเห็นฝุ่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาก


ปกติ สสารต่างๆ รวมถึง ฝุ่น จะตกลงพื้นด้วยแรงโน้มถ่วง แต่เราพบฝุ่นติดอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ อยู่บ่อยๆ ทั้งๆที่หน้าจอตั้งฉากกับพื้น นั่นเป็นเพราะมีแรงไฟฟ้าสถิตบนหน้าจอดูดฝุ่นให้ไปติดนั่นเอง
ในห้องแอร์ชาวเวอร์ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย เพราะมีลมเป่าออกมาเสียดสีกับชุดและฝุ่น ทำให้ฝุ่นที่โดนลมหลุดออกไปแล้ว อาจโดนดูดกลับเข้ามาติดชุดอีกได้
ป้องกันฝุ่น
ดังนั้น เราสามารถแก้ปัญหาโดยการ ติด IVY Catcher ไว้ในผนังห้องแอร์ชาวเวอร์
แอร์ชาวเวอร์ แผ่นกาวดักฝุ่นในห้องแอร์ชาวเวอร์

ช่วยป้องกันมิให้ฝุ่นกลับมาติดซ้ำ ทั้งยังช่วยให้เราได้รู้ว่ามีฝุ่นประเภทไหนติดมาบนตัวพนักงานบ้าง

หรือใช้แอร์ชาวเวอร์ที่ติดเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต(Ionizer)

จะช่วยป้องกันมิให้ฝุ่นกลับมาติดซ้ำได้

ซึ่งหลักการของ Ionizer ก็คือ การปล่อย ไอออน (อะตอมที่มีประจุไฟฟ้าไม่เป็นกลาง) ออกมา เพื่อไปปรับให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัตถุให้กลายเป็นกลาง ซึ่งก็คือ ภาวะไฟฟ้าสถิตก็จะหายไปนั่นเอง

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

air shower
แต่ข้อควรระวังในการเลือก Ionizer คือ หากใช้ Ionizer ที่มีพัดลมในตัว พัดลมนั้นอาจเป็นตัวสร้างฝุ่นก็เป็นได้ ดังนั้น เราจึงใช้ Ionizer ที่บริษัทเราเป็นผู้คิดค้นขึ้น ซึ่งIonizer ของเรานี้ ไม่มีพัดลมในตัว ต้องอาศัยลมจากแอร์ชาวเวอร์ เพราะตรงพัดลมในแอร์ชาวเวอร์ ซึ่งลมจากแอร์ชาวเวอร์นี้ เราสามารถวางใจได้ว่าสะอาดปราศจากฝุ่น มีการติดฟิลเตอร์กรองฝุ่นอยู่ภายใน หากสนใจแอร์ชาวเวอร์ติด Ionizer โปรดติดต่อเรา ผู้ผลิต แอร์ชาวเวอร์ติด Ionizer เจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย

※ลิงค์เกี่ยวข้อง※

> ผลการทดลอง การสลายไฟฟ้าสถิตในห้อง Air Shower


นอกจากนี้ วิธีป้องกันฝุ่นไม่ให้มาติดชิ้นงานเพราะไฟฟ้าสถิตยังมีอีกวิธี คือ การลดฝุ่นในอากาศ!!

หากในอากาศไม่มีฝุ่น แม้ชิ้นงานจะเกิดไฟฟ้าสถิต ก็จะไม่มีฝุ่นมาติดได้

วิธีการลดฝุ่นในอากาศที่ได้ผลดีที่สุด คือ การทำผนังล้อมรอบ แล้วติด ชุดพัดลมกรองฝุ่น (FFU) เพื่อกรองฝุ่นออกจากอากาศ และป้อนอากาศสะอาดเข้าไปในบริเวณนั้น ให้เป็นความดันบวก (Positive Pressure)
แล้วฝุ่นในอากาศก็จะถูกพาออกมาทางช่องระบายลม หรือ Damper
 

พัดลมจ่ายอากาศสะอาด

ชุดจ่ายอากาศสะอาด

ตรวจดูฝุ่นภายในห้องคลีนรูมด้วยอุปกรณ์ของซีเอสซี!!E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898

ตัวอย่างอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องคลีนรูม

return to top