เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่น > แนวทางสำหรับผู้ต้องการลดฝุ่นในสายการผลิตสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม!!
ทางเรามีบริการจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องฝุ่น และวิธีการจัดการกับฝุ่นอย่างละเอียด
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่บนเวปไซต์ ทั้งยังมีภาพและวิดิโอประกอบเพื่อความเข้าใจง่าย


OUR SERVICE
จัดอบรมเรื่องฝุ่น
เพื่อให้หาทาง
จัดการกับฝุ่นได้อย่างได้ผล

sale1@csc-biz.com
TEL: 081-347-8037

แนวทางสำหรับผู้ต้องการลดฝุ่นในสายการผลิตในวงการอุตสาหกรรมนั้น แรกเริ่มเดิมที ห้องคลีนรูมมักใช้กันในสายงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นห้องคลีนรูมที่มีความสะอาดระดับสูงถึงสูงมาก แต่ในปัจจุบัน สายงานอื่นๆก็หันมาใช้ห้องคลีนรูมกันมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สู้กับผู้ผลิตเจ้าอื่นๆได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ นอกจากนี้ การหันมาเอาจริงเอาจังด้านการป้องกันฝุ่นมาเกาะชิ้นงานเช่นนี้ ยังช่วยลดงานเสีย ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนและแรงงานยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน และช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเราได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่า การใช้ห้องคลีนรูมชั้นสูงๆจะมีอยู่ในเฉพาะบางสายงานเท่านั้น ในทางกลับกัน สายงานที่จำเป็นต้องใช้ห้องคลีนรูมคลาสต่ำๆนี้มีหลากหลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
วิธีการลดฝุ่น

ตรวจดูฝุ่น

ก่อนอื่น เราต้องตรวจดูฝุ่นก่อน เพื่อจะได้ทราบสภาพหน้างานของตนเอง และรู้ที่มาของฝุ่น เพื่อจะได้หาวิธีจัดการกับมันได้อย่างได้ผล และหลังจากทำมาตรการแล้ว จำต้องตรวจสอบและประเมินผลด้วย


ตรวจดูฝุ่นด้วยไฟฉายคลีนรูม

ตรวจดูทิศทางของกระแสลมด้วยเครื่องสร้างละอองน้ำ Mist Stream

ตรวจดูปริมาณฝุ่นที่ติดอยู่บนถุงมือด้วยเครื่องนับฝุ่น RACCAR (Coarse Paticle Counter)

สร้าง Clean Area ในจุดที่ต้องระวังฝุ่น

การผลิตงานหรือเก็บงานในที่มีฝุ่นเยอะ ย่อมมีโอกาสที่จะมีฝุ่นมาติดมาก ดังนั้น เราจึงควรทำบริเวณโดยรอบให้สะอาด ด้วยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ แต่ในความเป็นจริง หากบริเวณรอบๆมีฝุ่นเยอะมาก การทำความสะอาดเป็นเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทำเท่าไรก็มีฝุ่นตกค้างอยู่ดี ดังนั้น เราจึงควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ กันมิให้ฝุ่นเข้ามาโดยการสร้างบริเวณโดยรอบเป็น Clean Area เช่น สร้าง ห้องคลีนรูม, Clean Booth หรือ Clean Bench เป็นต้น
แต่ทว่าการสร้างห้องคลีนรูม อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เราอาจพิจารณาสร้าง Clean Areaขนาดเล็ก เช่น Clean Bench หรือ Clean booth เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

※สร้างขนาดเท่าที่จำเป็น และตรงจุดที่จำเป็นก็พอ※


Clean Benchอย่างง่าย
เพียงแค่ติด ชุดพัดลมกรองอากาศ FFU บนโครงพลาสติก
ก็กลายเป็น Clean Area ขนาดเล็ก ใช้สำหรับผลิตงานที่ต้องระวังฝุ่นได้
Clean boothอย่างง่าย ผนังเป็นม่านพลาสติก สามารถสร้างได้ในราคาประหยัด
อย่างในรูป เป็นแบบติด Air Showerสำหรับเป่าทำความสะอาดคนและสิ่งของ
ก่อนเข้า Clean booth เพื่อขจัดฝุ่นที่อาจติดเข้ามา
Clean booth แบบลักษณะเป็นห้องคลีนรูมขนาดเล็ก ใช้ผนังแบบเดียวกับห้องคลีนรูม
Clean Area สำหรับเก็บงานที่ต้องระวังฝุ่น หรืออาจสร้างครอบเครื่องจักร เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นมาติดขณะผลิตงาน
การสร้าง Clean Area สามารถช่วยป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
แต่ก็อย่าได้นิ่งนอนใจ ต้องคอยระวังมิให้มีฝุ่นติดตัวเข้ามา
และต้องหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ


 เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล

ควบคุมที่มาของฝุ่น

ฝุ่นมีที่มาจากที่ไหนบ้าง??

1. จากตัวคน

2. จากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

3. จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้

4. จากสภาพแวดล้อม

5. จากกระบวนการการผลิต
ตัวอย่างวิธีแก้ไข

สวมชุดคลีนรูม

ตรวสอบความสะอาดของวัตถุดิบ

ใช้วัสดุที่ไม่สร้างฝุ่น

สร้าง Clean Area

ตรวจหาต้นตอที่มาของฝุ่น และแก้ปัญหาให้ตรงจุด
ฝุ่นอาจมาติดชิ้นงานได้ "โดยตรง" หรือ "ผ่านตัวกลาง" !!
การที่ฝุ่นมาติดชิ้นงานโดยผ่านตัวกลาง เราเรียกว่า "
การปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination)" !!

การปนเปื้อนข้าม คือ การที่สิ่งแปลกปลอมจากที่หนึ่งเคลื่อนย้ายมาติดที่ชิ้นงานซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งโดยผ่านตัวกลาง เช่น ฝุ่นติดตัวคนมาจากนอกห้องคลีนรูมแล้วมาตกลงบนชิ้นงานที่อยู่ในคลีนบูธ หรือ ฝุ่นบนลูกบิดประตูติดมาบนถุงมือ พอเอามือไปจับชิ้นงาน ฝุ่นก็เลยย้ายไปติดที่ชิ้นงาน เป็นต้น ในที่นี้ ตัวกลางก็คือ ตัวคน และถุงมือ นั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ นอกจากการ "ไม่สร้างฝุ่น" แล้ว คนเข้าออกห้องคลีนรูมทุกคนต้องระวังไปถึงการ "ไม่นำฝุ่นติดมา" ด้วย
ซึ่งปฏิบัติได้โดยการรักษาความสะอาดและทำความสะอาดตนเองและเครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอ โดยเฉพาะสิ่งที่มีโอกาสสัมผัสชิ้นงานโดยตรง

ควรใช้ลูกกลิ้งขณะอาบแอร์ชาวเวอร์
เพื่อให้กำจัดฝุ่นออกได้ดียิ่งขึ้น

ควรทำควรสะอาดถุงมืออยู่เสมอroller checker

ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา

การกำจัดฝุ่น มิอาจทำสำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ดังนั้น การให้ความรู้แก่พนักงานเป็นเรื่องสำคัญ ควรอธิบายให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของการลดฝุ่น และรู้วิธีการปฏิบัติตัว,การทำความสะอาด, การระวังฝุ่นอย่างถูกวิธี


จัดอบรมให้ความรู้
ผู้เกี่ยวข้อง


ใช้ไฟฉายคลีนรูมเพื่อทุกคนเห็นปัญหา และเข้าใจปัญหาร่วมกัน

ตรวจดูฝุ่นภายในห้องคลีนรูมด้วยอุปกรณ์ของซีเอสซี!!E-mail: sale1@csc-biz.com
Tel: 081-347-8037, 086-031-9898

ตัวอย่างอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องคลีนรูม
return to top